A Philadelphia kísérlet
Honlap-menü
Belépés
Barátaink:
 • Honlap létrehozása
 • Ingyenes online játékok
 • Online Munkaasztal
 • Oktató videók
 • uCoz Rajongók Oldala
 • Statisztika

  Online összesen: 1
  Vendégek: 1
  Felhasználók: 0
  Üdvözöllek, Vendég · RSS 2019-10-14, 2:07 AM

   
  A Philadelphia kísérlet
  Philadelphia kísérlet – ez volt a fedõneve az amerikai haditengerészet 1943-ban
  végzett kísérletének. Tulajdonképpen mindenki ismeri a történetet, aki érdeklõdik az
  olyan legendák és rejtélyek iránt, mint például az UFO-k vagy a Bermudaháromszög.
  Mégis érdemes felelevenítenünk a történetet, hiszen olyan izgalmas kérdéseket vet
  fel, mint hogy okozhatja-e valóban tárgyak és személyek láthatatlanná válását óriási
  erõsségû mágneses tér?
  No és hát a Philadelphia kísérlet volt modern korunk egyik elsõ modern legendája is.
  Charles Berlitz, a Bermuda-háromszög kultuszának elindítója és William Moore
  könyvet írtak az esetrõl. De honnan vették ismereteiket és mi bizonyítja azok
  helytálló voltát?
  Az egész történet Morris Ketchum Jessuppal kezdõdött, egy olyan férfival, aki igen
  sokféle dolog iránt érdeklõdött. A húszas években csillagászatot és matematikát
  tanított a michigani egyetemen. Doktori értekezéséhez kapcsolódva olyan kutatási
  módszert fejlesztett ki, ami több kettõscsillag felfedezéséhez vezetett. Ezeket
  egyébként az angol Royal Stronomical Society nyilvántartásba is vette. Hogy végül
  Jessup elnyerte-e az asztrofizika doktorának címét, az kérdésesnek látszik. A
  késõbbi évek során sokat utazott, s idejét a maja és inka romok tanulmányozására
  fordította.
  Arra a következtetésre jutott, hogy az ilyen építményeket csak egy idegen világ fejlett
  technikájával állíthatták fel. Kutatásait végül pénzhiány miatt fel kellett függesztenie,
  visszatért az USA-ba, ahol a The Case for the UFO (Az UFO-ügy) címû – ebben a
  témában az elsõ – könyve miatt komoly támadások érték, mivel a mûben kevés,
  tudományosan megalapozott adat keveredett nagytömegû áltudományos
  magyarázattal.
  A könyv 1955-ben jelent meg New Yorkban. Jessup felkérte olvasóit, noszogassák
  kongresszusi képviselõiket, hogy követeljék az egyesített térelmélet további
  kutatását. E kérdéssel foglalkozott Einstein életének utolsó éveiben, s Jessup hitt
  abban, hogy ez az elmélet választ adhatna az UFO-k meghajtásának kérdésére.
  1956.január 13-án Jessup megkapta az elsõ két levelet egy olvasójától, aki elõször
  Carlos Miguel Allende, majd Carl M. Allen néven írt neki. Ezekben a hosszú lére
  eresztett irományokban csak úgy hemzsegtek a helyesírási és ékezethibák. Ezeket a
  hibákat kijavítva közlünk részleteket a levelekbõl.
  Kedves dr. Jessup!Az, hogy a nyilvánossághoz fordult, s kérte olvasóit, gyakoroljanak nyomást
  kongresszusi képviselõikre az Einstein-féle egységes térelmélet további kutatásával
  és tökéletesítésével kapcsolatban, abszolút fölösleges dolog volt…
  Eredményeit barátom, dr. Franklin Reno felhasználta… Ez ma már bizonyíték arra
  nézve, hogy az egységes térelmélet bizonyos mértékig helyes…
  Az eredmény egy torpedóromboló és teljes legénységének láthatatlanná tétele,
  mégpedig a tengeren 1943 októberében. Az erõtér formája lapított gömbszerûség
  volt, és mintegy száz yard (91 méter), esetleg valamivel több vagy kevesebb – ez a
  Hold pozíciójától és a szélességi foktól függ – és a hajó minden oldalára kiterjedt.
  Ezen a téren belül minden személy egymásba olvadt és bár voltak néhányan a
  fedélzeten, akik megõrizték saját alakjukat, aztán ezek is egyszerûen a semmibe
  tûntek. Az erõtéren kívül lévõk semmi mást nem láttak, csak a hajótest visszamaradt
  formáját a vízben… A kísérleti hajó eredeti legénységébõl csak kevesen maradtak
  meg máig, uram. A legtöbben megõrültek, egyikük a felesége és a gyermekei szeme
  láttára, két másik társa jelenlétében egyenesen átment a ház falán és soha többé
  nem látták; Ketten, miközben a kompaszt ellenõrizték, lángokká váltak, vagyis
  megmerevedtek és elkezdtek égni, égtek tizennyolc napon át… A kísérlet
  eredményesen zárult, de az embereknek csalódást okozott. Vizsgálja meg ön is a
  philadelphiai újság egy kis bekezdését (a lap felsõ részén, az újság hátsó
  harmadában, 1944-46 tavaszán, õszén vagy telén, NEM a nyarán) ami egy aktív
  tengerészekrõl szóló tudósítást közöl az elsõ utazásuk után. Egy csapszékben
  gyûltek össze, a Gin Mill vagy a Beer Joint nevûben Navy Yard közelében. A
  pincérnõnek valóságos sokkot okoztak azzal, hogy szinte lemerevedtek és semmi
  értelmeset nem tudtak mondani azon kívül, hogy HIHETETLEN. Azt írják, csak
  leírtam, amit hallottam, a nõszemélyek együgyûek voltak…
  Azt szeretném, ha Ön egy kicsit utánajárna, mert egyszerûen megfulladna a
  méregtõl, ha visszaemlékszik arra, hogy ezt a kutatást törvényesíteni akarta.
  Megkülönböztetett tisztelettel:
  Carl M. Allen
  Ui.: További segítségül megadom a személyi azonosító számomat: Z416175
  Néhány nappal késõbb:
  Megjegyzések és kiegészítések az írással kapcsolatban… Szeretnék megemlíteni
  valamit, nevezetesen azt, hogy a kísérleti hajó eltûnt a philadelphiai dokkból és alig
  néhány perccel késõbb felbukkant egy másik dokkban, Portsmouth mellett, Newport
  Newsban. Ez egyértelmûen és világosan mutatja, mivel a helyek ismertek, hogy a
  hajó újra eltûnt. Aztán újra visszatért a philadelphiai dokkjába, néhány perc vagy még
  rövidebb idõ alatt. Ez is megjelent az újságban, csak nem emlékszem, melyikben
  olvastam és mikor. Valószínûleg a kísérlet végén, 1956-ban, miután abbahagyták a
  dolgot, de ebben nem vagyok biztos…
  Mély tisztelettel:Carl M. Allen
  Mélyen tisztelt Mr. Jessup!
  Ön egyértelmû bizonyítékot kért tõlem, de csak ennek a jelenségnek a
  megismétlésekor tudnék Önnek valamit adni… SOHA nem tudnám teljesíteni ezt a
  kívánságát… Saját személyemben akkor tudnék segíteni Önnek, ha lenne egy
  hipnotizõröm, rendelkezésemre állna némi nátriumpenthotal (igazságszérum – a
  szerk.) lenne magnetofonom, egy kitûnõ titkárnõm, akkor valóban értékes anyagot
  tudnék készíteni Önnek…
  Mr. Jessup, én álmodozó vagyok. Nem csinálok ebbõl titkot és abból sem, hogy
  BIZTOS vagyok benne, az ember eljut oda, amirõl álmodik – a csillagokhoz,
  mégpedig azzal a transzportálási móddal, amely által a haditengerészet véletlenül –
  a legnagyobb ámulatára – eltûnni látta kísérleti hajóját, ami néhány perc múlva több
  száz tengeri mérfölddel távolabbra bukkant fel…
  Talán a haditengerészet ezzel a véletlen transzportálással már rendelkezik azzal,
  amit az Ön UFO-jának építésénél is alkalmaztak. Ez logikus végkövetkeztetés,
  függetlenül attól, milyen szempontból tekintjük. Mit gondol errõl???
  Mély tisztelettel:
  Carl Allen
  Allende óvta Jessupot az egységes térelmélettel kapcsolatos kutatásoktól. Ezt azzal
  indokolta, hogy az USA haditengerészete már gyakorlatban kipróbálta az elméletet,
  azaz láthatatlanná tett egy hajót, ami annak legénységére nézve szörnyû
  következményekkel járt.
  Jessup válaszolt a levélre és további részletek iránt érdeklõdött, de Allende nem
  tudott több információval szolgálni. Eközben Washingtonban is szóbeszéd tárgya lett
  Jessup és könyve.
  Az Office of Naval Research (Tengerészeti Kutatási Hivatal) 1955 augusztusában
  egy névtelen feladótól kapott egy példányt a könyvbõl. Mindegyik lap tetején, alján és
  oldalán megjegyzéseket fûztek a szöveghez, mintha a könyv olyasvalakitõl
  származott volna, aki foglalkozott az UFO-kkal, azok meghajtásával, valamint az
  ezeket irányító lények feltételezhetõ lakhelyével.
  A könyv az ONR két tisztje, George W. Hoover, a különleges projektek parancsnoka
  és Sidney Sherby százados kezébe került. Az urak meghívták Jessupot
  Washingtonba, megmutatták neki a széljegyzetekkel ellátott könyvet és
  megkérdezték, mi a véleménye ezekrõl. Jessup szerint a jegyzetek Allende
  kézírására emlékeztettek, s átadta a férfitõl kapott leveleket is. A tisztek lemásoltatták
  a könyvbe írt megjegyzéseket, hogy olvashatóbbak, illetve kezelhetõbbek legyenek,
  majd a texasi Varo Manufacturing Company kiadta a teljes szöveget.
  Az ONR nem adott kielégítõ választ arra, miért érdeklõdik az anyag iránt, sõt azt
  nyilatkozták, hogy hivatalosan nem is foglalkoznak vele. Hoover és Sherby csupánmagánemberként érdeklõdik az UFO-k iránt – bár ezek kutatása 1956-ban még
  gyermekcipõben járt. A Varo-kiadáshoz írt elõszavukban azt a dicsérendõen okos
  véleményüket nyilvánították ki, hogy nincs olyan részlete, amely a klasszikus
  tudomány álláspontja szerint elfogadható lenne, bár a nehézségi erõ természetének
  kutatásakor ezeket az utalásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Feltételezhetõ
  azonban, hogy Hoover és Sherby érdeklõdése valóban csak egyéni volt, õk állták a
  Varo-kiadvány költségeit, és minden további kutatást a saját zsebükbõl fedeztek. Az
  nem ismeretes, hogy maga Jessup folytatott-e további vizsgálatokat. Az ebben a
  témakörben való ügyködése meglehetõs hirtelenséggel fejezõdött be, ugyanis 1959
  április 20-án holtan találták autójában a floridai Dade Country Parkban. Úgy tûnt,
  Jessup a kipufogógázt egy tömlõn keresztül a kombi belsejébe vezette, tehát
  öngyilkosságot követett el.
  Valóban így történt? Halála sok spekulációra adott okot. Jessup nem az az ember
  volt, aki ily módon vált volna meg az élettõl. Akadtak, akik feltételezték, valakik
  megölték õt, mert vonakodott felhagyni az UFO-kutatással.
  Man in Black (MIB), vagyis férfiak feketében – így nevezték el azokat a
  kormányhivatalnokokat, akik alkalmanként felkeresték a különbözõ UFO-kutatókat,
  és rábeszélték õket, hogy hagyják abba az effajta foglalatosságokat. Mások viszont
  úgy gondolták, Jessup személyes problémái miatt depresszióssá vált és tudni vélték,
  hogy egy közeli barátjának beszélt is az öngyilkosságról.
  Jessup levelezõpartnerérõl, Carlos Miguel Allende/Carl M. Allenrõl keveset lehet
  tudni, nem lépett kapcsolatba senkivel és csak kevesekkel állt szóba. Ezekhez a
  szerencsésekhez tartozott Charles Berlitz és William Moore, akik egyébként alig
  tudtak meg többet annál, amit már Jessup is közölt velük. Végül azonban sikerült a
  kísérleti hajtót az Eldridge nevû rombolóval azonosítani.
  Carlos Allende személye mindvégig rejtély maradt. Legalább öt, különféle álneve
  volt; 1925-ben született a pennsylvaniai Springdale-ben. Apja ír, anyja cigány
  származású volt. 1942 július 14-tõl 1943 május 21-ig az USA haditengerészeténél
  teljesített szolgálatot. 1943. júliusában átkerült a kereskedelmi hajózáshoz, innen
  1952-ben távozott.
  Azóta látszólag céltalanul járt-kelt az országban. Állítólag a Varo Company is
  meghívta és szoros kapcsolatban állt dr. Edward U. Condonnal, aki a coloradoi
  egyetem UFO-kutató projektjének vezetõje volt. A Jessuphoz írt két levélnek
  igazolhatóan Allende a szerzõje, s õ írta az ONR-hez küldött könyv széljegyzeteit is.
  Allende azt állította, hogy 1943-ban egy bizonyos dr. Franklin Reno Einstein
  elméletét felhasználva továbbfejlesztette az egységes térelmélet kutatását. Ezt az
  USA haditengerészete kísérletileg kipróbálta, melynek következtében az Eldridge
  teljes legénységével együtt láthatatlanná vált. Mindezt 1943 októberében Allende az
  S.S. Adrew Eurseth teherhajó fedélzetérõl nézte végig. Azt is közölte Berlitz-cel és
  Moore-ral, hogy az Eldridge-t különleges erõtér vette körül, ami 90 méterre terjedt ki
  a hajótól, sõt, õ maga is egészen könyékig benyúlt ebbe a sajátságos térbe.
  A kísérlet eredményes volt, noha Allende titokzatos és rémisztõ mellékhatásokról is
  beszélt, amiket a legénység szenvedett el: néhányan meghaltak, mások megõrültek,egy páran pedig idõlegesen újra láthatatlanná váltak. Sõt, egyszer egy philadelphiai
  bárban nagy csõdület támadt, mert a legénység egyik tagja hirtelen eltûnt a
  semmiben.
  Allende még azt is közölte, hogy további kísérletek is folytak, amikor a hajót egy
  másik dokkba, a virginiai Newport News közelébe teleportálták. Bár ennek nem volt
  szemtanúja, mégis tájékoztatta Jessupot, hogy olvasott errõl az egyik philadelphiai
  újságban.
  Végezetül Allende közölte személyi azonosító számát: Z 416175 és néhány tanú
  nevét, akik az általa elmondottakat valamilyen formában meg tudják erõsíteni.
  A haditengerészet természetesen azóta is tagad mindent, és szenzációhajhász
  ostobaságnak minõsíti az ügyet.
  A legendát azonban nem lehet a szõnyeg alá seperni.
  Copyright MyCorp © 2019
  Az oldalt a uCoz rendszer működteti
  26:14